1. Anasayfa
  2. Alışveriş Fırsatları

Murat Makascı Klinik’te Kök Hücreli Saç Ekimi Mucizesi

Murat Makascı Klinik’te Kök Hücreli Saç Ekimi Mucizesi
Murat Makascı Klinik'te Kök Hücreli Saç Ekimi Mucizesi
1

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi en basit anlatımı ile donör alanı olarak adlandırılan ense bölgesinden alınan saç köklerinin saç dökülme problemi olan bölgelere nakledilmesi işlemidir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç dökülmesinin sebebi iyi araştırılmalıdır. Eğer saç dökülme problemi genetik sebepler ile oluşmuşsa saç ekimi tercih edilmelidir. Genetik sebepler ile oluşan saç dökülme probleminin, saç ekimi dışında başkaca bir tedavisi yoktur. Genetik sebepler dışında, dış bir etkene bağlı olarak gelişen saç kayıpları destekleyici tedaviler ile ortadan kaldırılabilir. Operasyon öncesi yapılacak testler ile saç dökülme sebebinin genetik nedenlerle mi yoksa dış bir etkene mi bağlı oluştuğu rahatlıkla tespit edilebilir.

Saç Ekimi Öncesinde Cilt Bakımı Yapmak Gerekli Midir?

Gerekli testler yapılıp operasyon için engel teşkil eden bir durum olmadığından emin olunduktan sonra planlama yapılacak olan bölge, kullanılacak saç ekim tekniği, çalışılacak olan greft sayısı ve benzeri parametreler değerlendirilir. Operasyon öncesi herhangi bir ekstra bakım yapılması gerekmiyor. Operasyon sonrası takvim doktorunuz tarafından takip edilecektir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde alt dalları olmakla beraber iki ayrı saç alımı ve iki ayrı saç ekimi yöntemi bulunmaktadır.

Alım tarafında;

  • FUE tekniği
  • FUT tekniği

Ekim tarafında ise;

  • DHI tekniği
  • Safir FUE Yöntemi

FUE tekniğinde, donör alanda gruplar halinde bulunan saç kökleri özel aparatlar ve mikro motor aracılığı toplanır. Kişinin dökülme durumu ve donör alan kalitesi operasyon öncesi bilgisayar ortamında analiz edilir. Belirlenen saç kökleri doku bütünlüğü bozulmadan alınır. Doku bütünlüğü bozulmadığı için operasyon sonrasında rahatsız edici bir iz oluşmaz. 10 gün gibi kısa bir sürede ise donör alan tamamen kendini toplar ve kişi sosyal hayatına geri dönüş yapabilir.

FUT Saç Ekimi

FUT tekniğinde ise iki kulak arasından bir parmak genişliğinde doku parçası çıkarılarak dışarıda greftlere ayrılır. Alınabilecek greft sayısını çok kısıtlıdır. Operasyon sonrasında iki kulak arasında boydan boya oluşacak iz sebebi ile günümüzde tercih edilen bir alım yöntemi değildir. Bu iz kalıcıdır ve kişiyi sürekli olarak rahatsız etmeye devam eder.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Transfer kısmına gelindiğinde ise öncelikle her iki saç ekimi tekniğininde amacı, FUE yöntemi ile donör sahadan alınan saç köklerinin en sağlıklı şekilde ihtiyaç duyulan bölgeye transfer edilmesidir. İki saç ekimi tekniği arasındaki temel fark safir kanal tekniğinde greftlerin yerleştirileceği yerler önceden hazırlanıp sonrasında özel aparatlar yardımı ile açılan kanallara transfer yapılırken, DHI tekniğinde greftlerin yerlerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi aynı anda gerçekleşir. İki tekniğinde pozitif ve negatif yöntemlerinin olduğu bilinmelidir. Kullanılacak olan saç ekim yöntemi seçilirken yapılan planlama baz alınır. Planlama dahilinde bir teknik diğerine göre daha efektif olabilir.

murat makascı klinik'te kök hücreli saç ekimi mucizesi
murat makascı klinik’te kök hücreli saç ekimi mucizesi

Safir Kanal Saç Ekim Yöntemi mi, DHI Saç Ekim Yöntemi mi Daha İyi?

İki saç ekim tekniğinde amacı FUE yöntemi ile donör alandan toplanan köklerin en sağlıklı şekilde transferinin sağlanması olmasına karşın zaman zaman yapılan planlamaya göre bir teknik diğerine göre daha efektif olabilmektedir.

Kısaca açıklamak gerekirse;

Safir kanal saç ekim yönteminde el nakil alanından hiç ayrılmadığı için saç yönleri daha efektif bir şekilde verilebilir. Bu safir kanal saç ekim yönteminin pozitif yönü iken kullanılan safir uçların keskin olması sebebiyle var olan saç köklerine zarar verilebilmesi tekniğin negatif yönüdür. Planlama yapılan alanda saç dökülme problemi tamamen gerçekleşmişse ya da var olan saç köklerinin yakın bir gelecekte döküleceği düşünülüyorsa saç yönlerinin daha efektif verilebilmesi sebebi ile safir kanal yöntemi efektif olacaktır.

DHI saç ekim tekniğinde ise kullanılan uçlar ise kesici değil delici uçlardır. Dolayısı ile planlama yapılan bölgede korunmak istenen saç kökleri var ise safir kanal yöntemine göre daha efektif koruma sağlanabilir. Bu DHI tekniğinin pozitif yönü iken, kullanılan implanter kalemlerinin tek kullanımlık olması sebebi ile saç yönleri verilirken elin her transferde nakil alanından ayrılması ve bu sebeple de saç yönlerinin balansının bozulması bu tekniğin negatif yönünü oluşturur. Planlama yapılan alanda korunmak istenen saç kökleri var ise DHI saç ekim tekniği ile var olan saç kökleri daha efektif bir şekilde korunabilir.

Saç Ekimi Aşamaları Nelerdir?

Operasyondaki aşamaların mantığı değişmemekle beraber kullanılan tekniğe göre yapılış tarzı değişkenlik gösterir.

Safir kanal saç ekim tekniği kullanılıyorsa;

Operasyon öncesi bilgisayar ortamında analiz edilen saç kökleri FUE tekniği ile donör alandan tek tek, donör alana zarar verilmeden toplanır. Sonrasında safir uçlar aracılığı ile alınan köklerin (sayı ve kalitesine, yapılan planlamaya göre) yerleştirileceği yerler tek tek hazırlanır. Bu hazırlanan yerlere ‘kanal’ adı verilir ki safir kanal tekniğinin adı da buradan gelmektedir. Yerlerin hazırlanması işlemi bittikten sonra toplanan kökler penset adı verilen özel aparatlar ile hazırlanan yerlere yerleştirilir ve bu şekilde operasyon tamamlanmış olur.

DHI choi-pen implanter saç ekim tekniğinde ise safir kanal saç ekim tekniğinden farklı olarak greftlerin yerlerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi işlemi aynı anda gerçekleşir. Tıpkı safir kanal tekniğinde olduğu gibi operasyon öncesinde bilgisayar ortamında analiz edilip belirlenen kökler, FUE tekniği ile tek tek toplanır. Sonrasında DHI saç ekim tekniğinde kullanılan choi-pen yada implanter pen adı verilen özel aparatlar yardımı ile aynı anda hem yerleri hazırlanır hem de yerleştirilir. DHI tekniğinin adı da buradan gelmektedir. Açılımı ‘direct hair implantation’ yani ‘direk ekim işlemi’ dir.

Hangi Saç Ekimi Teknik İle Daha Sık Ekim Yapılabilir?

Araştırma yapan birçok kişinin merak ettiği konulardan bir diğeri de saç ekimi sıklığıdır. Genellikle operasyonda kullanılan tekniğe göre sıklığın değiştiği düşünülür ama bu düşünce doğru bir düşünce değildir. Her iki teknikte de son teknoloji, insan dokusu ile en uyumlu aparatlar kullanılması sebebi ile kullanılan tekniğe göre operasyondaki sıklık değişmez.

Sıklığı belirleyen ana unsurlar;

  • Operasyonu yapan doktorun planlaması,
  • Donör alan kalitesidir.

Donör alanın kalitesini konusunda ise yine iki önemli faktör vardır. Bunlardan birincisi cm2 de bulunan saç kökü sayısı ve donör alanın kaç cm2 den oluştuğu, diğeri ise tek bir saç telinin kalınlığıdır. Bazı kişiler ince telli saçlara sahipken bazı kişiler daha kalın telli saçlara sahiptirler. Saç telinin kalınlığı genetik bir faktördür ve ekimin sıklığında rol oynayan ana unsurların başında gelir. Saç telleri ne kadar kalınsa ekim sıklığı da o oranda artacaktır.

Kaynak: en iyi saç ekimi merkezi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

  1. Makaleye güzel bir bakış açısı katabilir miyim? Kök hücreli saç ekimi yöntemlerinin güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir